FREE SHIPPING IN VIETNAM OVER 1.500.000 VNĐ

Size Guide ( SKORT / SKIRT / PANTS )

Size Guide

 

Skort/ Short/ Skirt/ Pants ( số đo V2 eo cao trên rốn 3cm, đoạn nhỏ nhất)
•Size 24: eo 60-64
•Size 25: eo 64-66
•Size 26: eo 66-68
•Size 27: eo 68-70
•Size 28: eo 70-72
•Size 29: eo 72-74
•Size 30: eo 74-76


Chú ý:
•XS tương đương 24
•S tương đương 25, 26
•M tương đương 27, 28
•L tương đương 29, 30


Chênh lệch giữa hai size không nhiều mỗi người đều có thể mặc được hai size liền kề nhau tuỳ theo muốn mặc vừa sát hay thoải mái

Related News